Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hautauspalvelu Tero Teuho Oy

Korkeemäenkatu 12

37100 Nokia

Y-tunnus: 2402946-5

Puhelin: 041 – 3109108

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja

velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely

verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen

yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen

perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle

taholle.

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa:

Sähköposti: toimisto@hautauspalvelutkanssasi.fi

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 Nimi

 Sähköpostiosoite

 Matka- ja/tai muu puhelinnumero

 Organisaatio ja asema

 Organisaation osoitetiedot

4. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista

internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty

mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien

niin edellyttäessä.

6. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten

tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja

muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.